Executive Officers

President Yoshitoshi Kitajima
Executive Vice Presidents Koichi Takanami
Masayoshi Yamada
Yoshinari Kitajima
Senior Managing Directors Mitsuhiko Hakii
Masahiko Wada
Tetsuji Morino
Tokuji Kanda
Managing Directors Kunikazu Akishige
Motoharu Kitajima
Masaki Tsukada
Sakae Hikita
Fujio Yamazaki
Takashi Saito
Kouichi Hashimoto
Satoru Inoue
Directors Tadao Tsukada *outside director
Tsukasa Miyajima *outside director
Standing Statutory Auditors Kazunari Tanaka
Naoki Hoshino
Shin-ichi Ikeda *outside standing auditor
Outside Statutory Auditors Makoto Matsuura
Kuniaki Nomura
Senior Corporate Officers Shigemi Furuya
Ryuji Minemura
Masato Koike
Masato Yamaguchi
Morihiro Muramoto
Kenji Miya
Toshiki Sugimoto
Corporate Officers Kiyotaka Nakagawa
Naohiko Sugimoto
Shuichi Kobayashi
Kazuhiko Takada
Ryota Chiba
Nobuyuki Asaba
Mitsuru Tsuchiya
Hirofumi Hashimoto
Kazuhiko Sugita
Masafumi Kuroyanagi