Executive Officers

President Yoshitoshi Kitajima
Executive Vice Presidents Koichi Takanami
Masayoshi Yamada
Yoshinari Kitajima
Senior Managing Directors Mitsuhiko Hakii
Osamu Tsuchida
Teruomi Yoshino
Yujiro Kuroda
Masahiko Wada
Managing Directors Tetsuji Morino
Kunikazu Akishige
Motoharu Kitajima
Takao Shimizu
Masaki Tsukada
Sakae Hikita
Fujio Yamazaki
Tokuji Kanda
Takashi Saito
Directors Satoru Inoue
Tadao Tsukada *outside director
Standing Statutory Auditors Kenji Noguchi
Minoru Yoneda
Shin-ichi Ikeda *outside standing auditor
Outside Statutory Auditors Makoto Matsuura
Kuniaki Nomura
Senior Corporate Officers Tatsuya Nishimura
Tatsuo Komaki
Shigemi Furuya
Ryuji Minemura
Masato Koike
Masato Yamaguchi
Morihiro Muramoto
Corporate Officers Kenji Miya
Toshio Sugimoto
Kiyotaka Nakagawa
Naohiko Sugimoto
Shuichi Kobayashi