DNP

 

Executive Officers

Chairman Yoshitoshi Kitajima
President Yoshinari Kitajima
Executive Vice Presidents Koichi Takanami
Masayoshi Yamada
Senior Managing Directors Masahiko Wada
Tetsuji Morino
Tokuji Kanda
Managing Directors Satoru Inoue
Kenji Miya
Directors Tadao Tsukada *
Tsukasa Miyajima *
Standing Statutory Auditors Kazunari Tanaka
Naoki Hoshino
Shin-ichi Ikeda *
Statutory Auditors Makoto Matsuura *
Kuniaki Nomura *
Senior Executive Corporate Officers Sakae Hikita
Masato Koike
Masato Yamaguchi
Motoharu Kitajima
Takashi Saito
Ryuji Minemura
Morihiro Muramoto
Senior Corporate Officers Shigemi Furuya
Toshiki Sugimoto
Naohiko Sugimoto
Kiyotaka Nakagawa
Daiji Suzuki
Nobuyuki Asaba
Mitsuru Tsuchiya
Hirofumi Hashimoto
Kazuhiko Sugita
Masafumi Kuroyanagi
Corporate Officers Kazuhiko Takada
Ryota Chiba
Toru Takamatsu
Satoshi Kubota
Souichiro Nishitani
Yoshiki Numano
Osamu Nakamura
Kazuhisa Kobayashi
Toru Miyake
Mitsuru Iida

Minako Miyama
  * outside directors or auditors