Leadership of DNP

Kenji Miya Yoshinari Kitajima Yoshitoshi Kitajima Masahiko Wada

Deepening Taiwa (dialogue) with society to become a company they trust.

 • Chairman

  Yoshitoshi Kitajima

 • President

  Yoshinari Kitajima

 • Senior Managing Directors

  Masahiko Wada

  Kenji Miya

 • Managing Directors

  Satoru Inoue

  Hirofumi Hashimoto

 • Directors

  Tadao Tsukada(external director)

  Tsukasa Miyajima(external director)

  Ryuichi Tomizawa(external director)

  Kazuyuki Sasajima(external director)

 • Standing Statutory Auditors

  Naoki Hoshino

  Toshio Sano

  Kazuhisa Morigayama(external auditor)

 • Statutory Auditors

  Makoto Matsuura(external auditor)

  Kuniaki Nomura(external auditor)

 • Senior Executive Corporate Officers

  Sakae Hikita

  Masato Yamaguchi

  Motoharu Kitajima

  Ryuji Minemura

  Morihiro Muramoto

 • Senior Corporate Officers

  Toshiki Sugimoto

  Naohiko Sugimoto

  Kiyotaka Nakagawa

  Nobuyuki Asaba

  Mitsuru Tsuchiya

  Kazuhiko Sugita

  Masafumi Kuroyanagi

  Yoshiki Numano

  Osamu Nakamura

  Toru Miyake

  Mitsuru Iida

 • Corporate Officers

  Ryota Chiba

  Kazuhisa Kobayashi

  Minako Miyama

  Takahito Kanazawa

  Go Miyazaki

  Naohiro Nishizawa

  Kazuo Murakami

  Hiroyuki Matsumura

  Takuya Goto

  Minoru Nakanishi