Address
11-1-1 Kita 7-jo Higashi, Higashi-ku, Sapporo, Hokkaido