Address
1 Komukai, Toshibacho, Saiwai-ku, Kawasaki, Kanagawa Prefecture