Address
3-41 Kokihigashi, Komaki-shi, Aichi Prefecture