Address
1-1-1 Ichigaya-Kagacho, Shinjuku-ku, Tokyo