Address
2-1 Ichigaya Takajo-machi, Shinjuku-ku, Tokyo