Address
Kyoto Research Park, 134 Chudoji Minami-machi, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto